Konsultti ja elämäntaidon valmentaja kilpasilla...


Varsinkin liike-elämässä konsultin ja valmentajan erottaminen toisistaan tuottaa tuskaa ja voi olla hankalaa. Voisinpa karrikoidusti todeta että, kun  konsultista tuli kirosanaan verrattava ilmiö työpaikkojen kahvipöydässä, niin  konsultoivat yritykset nimesivät konsulttinsa valmentajiksi. Onko konsultti sama kuin valmentaja? Konsultin tehtävänä on tunnistaa esim. työpaikan ongelmat ja tarjota työkalut niiden korjaamiseen (vrt. Williams, 24). Konsultin työkalupakista löytyvät useimmiten: Synergia, strategia, visio, case, tilanneherkkyys, ydinosaaminen, dynaaminen, missio, profiloituminen, brändi, arvot, segmentti, business-to-business, itseohjautuvuus, resurssointi, fokusoida, laatujohtaminen, pitkässä juoksussa, (mega)trendi, asiakaslähtöisyys (-keskeisyys), toimintaympäristö, konsepti ja  funktio tms...Kahvipöytäkeskustelijoiden kehittämän yleismaailmallisen hevon***** bingon vakiosanat.
Liike-elämään keskittynyt valmentaja, kyllä liikkuu konsultin kanssa samoilla apajilla, vältellen ko. bingon kestosuosikkeja, valmentaessaan yrityksen ja yhteisöjen päätöksentekijöitä. Ns. Liike-elämävalmentaja (eng. excecutive coach) keskittyy kehittämään johtavassa asemassa olevan asiakkaansa suhdetta organisaatioonsa käyttämällä apunaan erilaisia käyttäytymistekniikoita ja menetelmiä. Liike-elämävalmennuksen tarkoituksena on tunnistaa  yhdessä valmennettavan kanssa ne tavoitteet, joilla valmennettavan ammatillinen suorituskyky  ja henkilökohtainen   (työ)tyytyväisyys paranevat ja tätä kautta parantaa asiakasorganisaation tehokkuutta. (vrt.  Grant, 4). Kertauksena konsultti keskittyy ongelmien korjaamiseen ja liike-elämävalmentaja johtajan/päällikön sparraamiseen tehokkuuden lisäämiseksi.

Lähteet:


Grant, A. (2001). Towards a Psychology of Coaching. University of Sydney. www.reframe.dk/Towrds_a_Psychology_of_Coaching.pfd (10.6.2012)

Williams, P.,(2007). BorderLIne. Choice -Magazine  volume 5 number 3. California&Toronto: Garry T. Schleifer