Miksi juuri valmentaja?

Maailma on pullollaan erilaisia guruja ja oppaita, sekä suomalainen yhteiskuntakin yhdessä liike-elämän kanssa tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja oman itsensä löytämiseen ja kasvamiseen on  konsulttia, psykoterapeuttia, mentoria...Jokaisella meillä on myös vanhempia, sisaruksia, ystäviä, joiden kanssa ajatuksia ja elämäänsä punnita.


Usein valmentaja ja psykoterapeutti nähdään arkikielessä toisilleen rinnasteisina. Kuitenkin psykoterapeutin ja valmentajan välille on eroavaisuuksia. Selkein ero näiden kahden eri ammattilaisen välillä on aikajanassa psykoterapeutti keskittyy menneisyyteen (kellariin) ja valmentaja tulevaisuuteen (ullakolle). Toiseksi psykoterapeutin ja psykoterapian tarkoituksena on korjata ja parantaa jotakin, jonka katsotaan olevan rikki tai ongelmallista esim. negatiivinen tunnekuorma, kun taas valmentaja auttaa asiakasta saavuttamaan haluamansa muutoksen, saamaan elämästään enemmän tai luomaan uusia mahdollisuuksia. Kolmanneksi psykoterapeutti nähdään ammatti-ihmisena, joka  vaativan kouluksensa ja harjoittelunsa tuloksena omaa vastaukset asiakkaan ongelmiin sekä tietotaidon niiden korjaamiseksi. Valmentajaa kuvaillaan eräänlaiseksi kumppaniksi - ystävälliseksi sparrauspariksi, joka tukee valmennettavan kasvua ja ponnisteluja kohti haluamiaan tavoitteita.

Päivitetty 3.12.2014: Tarkennettu terminologiaa, terapeutti muutettu psykoterapeutiksi.