Kultajyvä



Nyt, kun tiedämme, mistä niitä toiveita löytyy  tavoitteiden siemeneksi.  Kuinka siemenestä kasvaa se varsinainen KULTAJYVÄ - tavoite, joka tuntuu omalta, energisoivalta ja kantaa sen pahankin päivän yli? Valmennuskoulutuksessa puhuttiin "pois päin" ja "kohti" -tavoitteista (1). Esimerkiksi kansainvälisesti hyvin tunnettu SMART kaava luokiteltiin "pois päin" -tavoitteeksi ja keskityttiin enemmänkin tunnepohjaiseen tapaan muotoilla tavoitteita, ikään kuin toistensa vastakohtina(1). Muistan jo silloin ajatelleeni, että molemmat tavat muodostaa tavoitteita ovat yhtä hyviä, käyttökohde vain vaihtelee ja tähän uskon entistä vakaammin.


Yleisesti puhutaan siis kahdenlaisesta tavasta kasvattaa toiveesta motivoiva ja saavutettavissa oleva tavoite. Tunnetuin malli on  SMART ainakin liike-elämässä, ja valmennusmaailma näyttäisi hyödyntävän GROW  tai NLP:hen pohjaisia  P.O.W.E.R tavoitteita. Lisäksi osa valmentajista, ja heidän  kouluttajistaan on kehitellyt vastaavanlaisia kirjainlyhenteitä omaa työtään tukemaan esim. VOIMA (1), SAFE, CRAMPS,  DIAC...
Lähde
(1) Borg, M. & Pentikäinen, V. VOIMA - tavoitteet. MB-Elämäntaidon valmentaja - koulutus 17.10.2009. Helsinki.